Kontakt

DEXTTER s.r.o.

Moldavská cesta 45
040 11 Košice

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.Sro, vl.č. 29035/V

IČ DPH: SK2820021193

IČO: 46 506 578

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
č.ú.: SK35 1100 0000 0029 2486 9004 

SLSP:
č.ú.:SK88 0900 0000 0051 1591 0824

Predaj a financovanie vozidiel:

Petra Fragnerová
Mobil: 0902 399 979
Email: fragnerova@dextter.sk

Príjem opráv,predaj servisných služieb a náhradných dielov:

Anton Sabol
Mobil: 0915 399 998
Emailsabol@dextter.sk

Príjem opráv - poistné udalosti:

Štefan Tamáš
Mobil: 0915 399 990
Emailtamas@dextter.sk

Náhradné vozidlá:

Anton Švajlen
Mobil: 0948 949 329
Email: svajlen@dextter.sk

Konateľ:

Ladislav Bobaľ
Emailbobal@dextter.sk

Napíšte nám

* - povinné položky

overovací kód

Otváracia doba

Pondelok: 08.00 - 17.00 hod
Utorok: 08.00 - 17.00 hod
Streda: 08.00 - 17.00 hod
Štvrtok: 08.00 - 17.00 hod
Piatok: 08.00 - 17.00 hod
Sobota: 09.00 - 13.00 hod
Nedeľa: 0915 399 990

NON STOP SERVIS 0905 399 949