O nás

Spoločnosť DEXTTER s.r.o. bola založená 14.01.2012 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, odd. Sro. Vl. č. 29035/V. Svoje služby poskytuje zákazníkom hľadajúcim rýchly, spoľahlivý a vysoko odborný autoservis a pneuservis, ktorý je podporený školeným personálom s niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti servisovania vozidiel a to za podpory veľkých partnerov ako sú ELIT SLOVAKIA s.r.o., TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o., PETERSON TECHNIK s.r.o., LeasePlan Slovakia, s.r.o., ALD Automotive s.r.o., organizačná zložka, ČSOB Leasing, a.s. a iných.

Dňa 27.03.2013 spoločnosť podpísala Zmluvu o poskytovaní servisných a záručných služieb "Bosch Car Service", so spoločnosťou Robert Bosch, spol. s r.o., čím sa zaradila do siete autoservisov, ktorých cieľom je byť úspešnými na trhu a tým sa zaviazala zaistiť určitý minimálny štandard ňou poskytovaných služieb pod hlavičkou Bosch Car Service.

DEXTTER s.r.o.
Moldavská cesta 45
040 11 Košice
IČO: 46506578
IČ DPH: SK2820021193

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK35 1100 0000 0029 2486 9004

Slovenská Sporitelňa, a.s.
SK88 0900 0000 0051 1591 0824

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Košice I, odd. Sro.,vl. č. 29035/V